КонтактВинарска визба „Тиквеш“ А.Д. Кавадарци


ул. „8-ми Септември“ бр. 5, 1430 Kавадарци,

Р. Северна Македонија

Телефон : + 389 43 447 500

е-пошта: contact@vinoteka.mk