Политика на испорака

Политика на испорака


Vinoteka.mk врши испорака на производи исклучиво на територијата на Република Северна Македонија согласно следните услови:

  • • Vinoteka.mk врши испорака на алкохолни пијалаци преку својата е-продавница во периодот од 09 до 19 часот;
  • • Испораката на производите се врши во рок 3 дена од потврдената нарачка;
  • • Во рокот на испорака не се засметуваат недела, празници или други неработни денови, времето на доцнење поради неточна или непотполна адреса;
  • • Vinoteka.mk врши продажба на алкохолни пијалаци преку својата е-продавница исклучиво на лица постари од 18 години.

Цена на испорака:

  • • Доколку вредноста на нарачката е еднаква или над 1000,00 денари, испораката на производот е бесплатна;
  • • Доколку вредноста на нарачката е под 1000,00 денари, нарачателот плаќа фиксен трошок за испорака од 150 денари (со вклучен ДДВ). Плаќањето на трошокот за испорака се врши при испораката на производите.

*Поради воведување на одредени мерки поврзани со COVID-19 рокот на испорака може да биде продолжен.

Ви благодариме за разбирањето.